PROJEKT INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim pt. "Pracujmy razem" współfinansowany jest ze  środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok szkolny 2012/2013

Głównym celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 34 uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1

 

Wsparcie skierowane będzie do dzieci  trudnościami w nauce, do dzieci z wadami postawy, jak również do dzieci szczególnie uzdolnionych.
Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia:

Zajęcia dla dzieci z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  matematycznie-przyrodniczo,
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Zajęcia dla uczniów w ramach Projektu realizowane są w okresie 1.09.2012 - 30.06.2013r.   Organizowane formy wsparcia prowadzone są jako zajęcia pozalekcyjne.