Zajęcia rozwijające z przyrody dla klasy drugich i trzecich

Uczniowie uczestniczący w zajęciach, poznali zasady działania magnesów, rozpuszczalności substancji, działania biowskaźników oraz nauczyli się, w jaki sposób przeprowadzać eksperymenty.

Krystyna Flisiak


Uczniowie poznają tajniki mieszania kolorów!