Zajęcia rozwijające z chemii

Trzy grupy uczniów z klas:  2 gimnazjum i  7  klasy szkoły  podstawowej, biorą udział w zajęciach rozwijających z chemii. Obok ważnych rachunków i obliczeń  chemicznych ćwiczą czynności laboratoryjne.
Młodzi chemicy:

  • bezpiecznie posługują  się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi;
  • projektują i przeprowadzają proste doświadczenia chemiczne;
  • rejestrują ich wyniki w różnej formie, formułują obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia;
  • przestrzegają  zasad bezpieczeństwa i higieny.

Oto kilka migawek ze zdobytych umiejętności.

Anna Gawlik