Zajęcia rozwijające z przyrody kl. IV, V, VI

W zajęciach rozwijających z przyrody w klasach IV,V i VI uczestniczy czterdziestu uczniów (5 grup projektowych). Zajęcia mają charakter laboratoryjny. Uczniowie sporządzali preparaty mikroskopowe, prowadzili obserwacje mikroskopowe budowy organizmów, dokonywali pomiaru masy substancji przy użyciu wagi laboratoryjnej, obliczali oraz wyznaczali objętość ciała. Te dane pozwoliły wyznaczyć gęstości różnych substancji oraz poznać ich znaczenie w praktyce. Cele zajęć to: praca metodą laboratoryjną - umiejętność posługiwania się przyrządami oraz wyciągania wniosków. U dzieci rozwijane są takie cechy jak dokładność, cierpliwość, współdziałanie w zespole. Zajęcia pozwalają wykonać doświadczenia rozszerzające wiedzę i umiejętności uczniów.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

Krystyna Sudoł