Z życia szkoły

Kalendarz

Ostatni miesiąc Marzec 2023 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31
Historia

Historia najnowsza naszej placówki wiąże się bezpośrednio z tym budynkiem przy ulicy Szkolnej 5, ale w głębszej perspektywie sięga wielu lat wstecz.

Początki Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim to rok 1915, kiedy to zarząd opolskiej gminy uruchomił dwuklasową szkołę, która po pięciu latach stała się siedmioklasową szkołą powszechną. Mieściła się ona w różnych punktach miasta, w wynajętych prywatnych budynkach. Szkoła liczyła wtedy 26 oddziałów. Placówka od początku zajmowała niezwykłe miejsce w lokalnym środowisku. Wyrosła przecież z marzeń tutejszych mieszkańców i dzięki ich wytrwałości.

Decyzją władz szkolnych z dnia 1 lipca 1933 r. na wniosek ówczesnego kierownika szkoły Franciszka Pyrki podzielono ja na dwie siedmioklasowe szkoły: Nr 1 i Nr 2. Każda liczyła po 700 uczniów.

W latach 1937/1938 przy wydatnej pomocy społeczeństwa miasta wybudowano nowy budynek przy ulicy Kolejowej, do którego przeniesiono obie szkoły. Wybuch wojny w roku 1939 na rok przerwał pracę szkoły. Uczniowie wrócili do niej dopiero 1 września 1940 roku. Praca szkoły podczas okupacji niemieckiej odbywała się jednak w bardzo trudnych warunkach, zabroniono nauki historii, a nauka pozostałych przedmiotów odbywała się w bardzo okrojonej formie.

Właściwą naukę wznowiono dopiero w roku 1945 staraniem m.in. wspomnianego już Franciszka Pyrki. W czasie uczyło się w niej 305 dzieci w sześciu oddziałach i pięciu salach lekcyjnych.

W roku szkolnym 1962/63 Szkoła Podstawowa nr 1 została jedynym właścicielem i użytkownikiem budynku przy ulicy Kolejowej.

W kolejnych dekadach sykcesywnie przybywało uczniów, rosła liczba oddziałów. Budynek i warunki nauczania odbiegały coraz bardziej od ówczesnych norm i standardów. W związku z tym podjęto starania o wybudowanie nowego obiektu. Decyzja ówczesnych władz terytorialnych w połowie lat 80 rozpoczęto budowę nowych obiektów szkolnych przy ulicy Szkolnej. Budowę ukończono w roku 1989. Okres wakacji tego właśnie roku upłynął na przygotowaniach do przeprowadzki ze starej szkoły do nowego budynku. Nauczyciele, rodzice i uczniowie z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywali, porządkowali, dopieszczali i urządzali pomieszczenia nowej szkoły do pracy w nowym roku szkolnym. A wszystko pod czujnym okiem nowej dyrekcji: Pani Czesławy Płaskocińskiej i jej zastępczyń Pani Jadwigi Kramek i Elżbiety Bogacz.

1 września 1989 roku uroczystą Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego rozpoczęto formalnie pracę w nowych obiektach szkolnych. Ogółem w 35 salach lekcyjnych w pełni wyposażonych i przestronnych rozpoczęło wtedy naukę 870 uczniów w 35 oddziałach szkolnych i 42 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych. Zatrudnienie w nowej "jedynce" znalazło 59 nauczycieli, z których 19 pracuje do dnia dzisiejszego.

W chwili otwarcia szkoła nie posiadała niestety obiektów sportowych z bardzo prozaicznego powodu, zabrakło środków finansowych na ich dokończenie. Dzięki jednak ogromnemu uporowi i determinacji ówczesnego burmistrza Eugeniusza Fijołka i odwadze Pani Dyrektor Czesławy Płaskocińskiej w latach następnych ukończono budowę części sportowej szkoły. Uroczyste oddanie segmentu sportowego: małej i dużej sali gimnastycznej nastąpiło w obecności ówczesnego Lubelskiego Kuratora Oświaty w maju 1991 roku. Wówczas był to jedyny w powiecie obiekt o kubaturze spełniającej wymogi do przeprowadzenie imprez sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Dziesięć lat temu, 1 września 1999 roku, rozpoczął się pierwszy etap reformy strukturalnej polskiej oświaty. Decyzją władz gminy, na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej powstał Zespół Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, w skład którego weszła sześcioklasowa szkoła podstawowa nr 1 i nowy twór, gimnazjum nr 1. Naukę w gimnazjum rozpoczęło 204 uczniów w 9 oddziałach gimnazjalnych. Uczniami naszego gimnazjum zostali również absolwenci szkół podstawowych w Skokowie, Komaszycach, Pusznie Godowskim, Niezdowie i Wandalinie.

Od 1996 roku rozpoczęto przygotowania do podniesienia rangi szkoły w środowisku lokalnym poprzez nadanie jej imienia i ufundowanie sztandaru. Ukoronowaniem trzyletnich przygotowań była uroczystość w dniu 13 października 1999 roku ,podczas której Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego a nad głowami społeczności szkolnej załopotał sztandar ufundowany przez ówczesną Radę Rodziców symbol naszej szkolnej jedności, znak wspólnej nauki, pracy i zabawy. I to był wspaniały, niezapomniany moment, który wycisnął niejedną łzę wzruszenia w oczach uczestników uroczystości.

Jedynka od początku swojej pracy w nowym miejscu po dziś dzień szeroko otwiera swoje podwoje dla wielu osób, szkół, zakładów pracy i instytucji dobrze służąc środowisku lokalnemu. Jest miejscem organizacji zdarzeń naukowych, sportowych czy kulturalnych - ostatnio na przykład Opolskiej Gali Tańca.

Od roku szkolnego 1998/1999 do roku ubiegłego udostępnialiśmy swoje pomieszczenia dla słuchaczy i nauczycieli Policealnego Studium Zawodowego zorganizowanego przez Zarząd Regionalny TWP w Lublinie.

Przez dwa lata szkolne (1999/2000 i 2000/2001) zagościł w naszym budynku duch i atmosfera uczelni wyższej. Z inicjatywy władz samorządowych i dzięki przychylności rektora ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie Pana Mariana Wesołowskiego w naszej placówce znalazł swoją siedzibę zamiejscowy wydział tej znanej i cenionej lubelskiej uczelni.

W maju 2000 roku nasza placówka była organizatorem i gospodarzem regionalnej inauguracji Dni Olimpijczyka. Dzięki tej inicjatywie Opole Lubelskie gościło polskich olimpijczyków i wybitnych sportowców, w osobach siatkarza Tomasza Wójtowicza, lekkoatlety Leszka Duneckiego, boksera Henryka Kukiera i koszykarza Andrzeja Kasprzaka.

A kolejną ważną datą w historii najnowszej naszej placówki był rok 2004. Od października tego roku posiadamy zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą". Był to pozytywny wynik udziału całej społeczności szkolnej w programie zorganizowanym przez fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Od 1 września 2008 r. dzięki przychylności Pana Burmistrza Dariusza Wróbla zarówno w szkole podstawowej  jak i w gimnazjum funkcjonują klasy sportowe o profilu siatkarskim wzbogacając ofertę edukacyjną szkoły, podtrzymując tradycje sportowe środowiska lokalnego i stwarzające nowe szanse i możliwości dla naszych wychowanków.

 

Więcej szczegółów o historii miasta i szkoły na stronie Koła Miłośników Wiedzy Regionalnej