Z życia szkoły

Kalendarz

Ostatni miesiąc Marzec 2023 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31
Ważne terminy

 

3 września 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

11 - 24 lutego 2019 r. - ferie zimowe

18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna

 

10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część matematyczno- przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z języka nowożytnego

 

15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki

17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego

 

21 czerwca 2019 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. - ferie letnie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim zgodnie z § 5. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zarządził w roku szkolnym 2018/2019 następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych:

2 listopada 2018 r.

12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (egzaminy)

2 maja 2019 r.

W dniach wolnych od nauki szkoła zapewnia organizację zajęć wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Rodzice wcześniej powiadamiają o tym fakcie wychowawcę, a wychowawca dyrektora.

Konsultacje - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.00 - 17.00 (z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają się zebrania Rodziców)